Category: Novosti

HomeNovosti

Strategije za unapređenje mentalnog zdravlja i prevenciju teškoća

Kada želimo da unapredimo svoje mentalno zdravlje, kao i zdravlje uopšte, preduzimamo akcije koje nam pomažu da prihvatimo i zadržimo zdrav način života i stvaraju životnu sredinu ili uslove života koji potpomažu zdravlje.  Unapređenje mentalnog zdravlja se odnosi na pozitivno...

Pročitajte više  

Mentalno zdravlje

Proučavajući litereturu koja se odnosi na mentalno zdravlje, dolazimo do toga da se mentalno zdravlje  ne definiše više samo kao odsustvo bolesti već i kao pozitivna kategorija koja označava stanje blagostanja u kome pojedinac realizuje svoje sposobnosti, može da se...

Pročitajte više  

Samopouzdanje – veće ili manje

Nekada su nas učili da treba biti skroman, povučen, ne isticati se... Ako nas neko pohvali, treba da se učtivo zahvalimo, ali da ne "dižemo nos". “Ipak nismo ništa posebno i bolje bi nam bilo da to upamtimo - imaćemo...

Pročitajte više