Alkohol

Kako znamo da je neko alkoholičar? Od čega to zavisi? Mi u društvu se često okupljamo, družimo se i pijemo dosta alkohola. Isto tako i kada izađemo u grad. Ali ja ne mislim da smo mi alkoholičari. Ili grešim?

Alkoholizam je veoma rasprostranjena i ozbiljna bolest koja izaziva ozbiljne telesne, psihičke i socijalne posledice. KOGA MOŽEMO NAZVATI ALKOHOLIČAREM ?Svaki pojedinac koji redovno ili povremeno prekomerno pije pa usled toga postane zavistan od alkohola, a zbog toga stradaju njegovo fizičko i psihičko zdravlje, može se smatrati ALKOHOLIČAREM. Da bi neko bio alkoholičar nije važna popijena količina alkohola već je važno da stalno pije i da njegovo pijenje dovodi do problema.Postoji i nešto što se naziva društveno dozvoljeno pijenje – to je pijenje gde se ne stvara navika na alkohol i u početku predstavlja privikavanje na alkohol (tada osoba iz dana u dan može da popije sve više), ali u ovoj fazi čovek još uvek može da prestane da pije (zato ne govorimo još uvek o alkoholnoj bolesti).

U svakom slučaju, alkoholizam je veoma kompleksna bolest koja zahteva dugotrajno lečenje i utiče ne samo na pojedinca, već na porodicu u celini, tako da od početka društvenog života sa alkoholom treba biti oprezan.

Ne konzumiram alkohol, ali zbog toga dobijam česte prozivke. To mi jako smeta i ne uspevam da prestanem da se obazirem na te komentare. Šta da radim?

Ostani svoj/svoja i uvek imaj na umu da si ti TAJ/TA koji pravi izbor da ne konzumira alkohol, da je tvoje pravo da biraš život bez alkohola, da je tvoje pravo da ti alkohol smeta i da jednostavno za SEBE donosiš odluke koje smatraš ispravnim. Mišljenje drugih o tebi ne bi trebalo da zavisi od toga da li konzumiraš ili ne konzumiraš alkohol. Budi istrajan/istrajna u tom svom stavu i pozitivnom primeru koji daješ, budi svestan/svestna zašto to radiš i nemoj da odsutaneš od sebe zbog komentara i prozivki od strane drugih. Shvatam da ti je neprijatno, ali verujem da ćeš vremenom uspeti da ignorišeš te prozivke i komentare, kao i da će društvo prestati da provocira kad uvide da ne planiraš da poklekneš pred njihovim prozivkama.